MGPS - MG Public School, Muzaffarnagar, U.P.

MG Public School
Circular Road, Muzaffarnagar, U.P.


Call us today 91 131 2622404

SENIOR SECONDARY STAFF

Mrs. Nirmala Verma (V.P.)

Dr. Anita Chaudhary

Dr. Ankit Kumar

Dr. Praveen Chandra Singh

Dr. Shripal Rathi

Mr Parag Sharma (Acadmic Co-ordinator)

Mr. Bhim Singh

Mr. Jitendra Kumar Jindal

Mr. Jitendra Narang

Mr. Kuldeep Kumar

Mr. Lokesh Kumar Sharma

Mr. Neeraj Kumar

Mr. Nitin Ahuja

Mr. Praveen Goyal

Mr. R.C. Gupta

Mrs. Anuradha Singh

Mrs. Aruna Rana

Mrs. Arvinder Kaur

Mrs. Leena Khurana

Mrs. Mamta Sharma

Mrs. Pramila Pundir

Mrs. Priyanka Gupta

Mrs. Rajesh

Mrs. Renu Tyagi

Mrs. Retu Sharma

Mrs. Ritu Sikka

Mrs. Seema Tyagi

Mrs. Sushma Garg

Mrs. Swadesh Partap

Mrs. Sweta Gupta

Ms. Himanshu Sharma